Điều hòa Liam Series Inverter 12000 BTU hai chiều
Điều hòa Liam Series Inverter 12000 BTU hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

11.980.000 ₫
Điều hòa Liam Series Inverter 9000 BTU hai chiều
Điều hòa Liam Series Inverter 9000 BTU hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

10.400.000 ₫
Điều hòa Liam Series Inverter 24000 BTU hai chiều
Điều hòa Liam Series Inverter 24000 BTU hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

21.650.000 ₫
Điều hòa Liam Series Inverter 18000 BTU hai chiều
Điều hòa Liam Series Inverter 18000 BTU hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

18.750.000 ₫
Điều hòa Liam Series Inverter 9000 BTU một chiều
Điều hòa Liam Series Inverter 9000 BTU một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

9.290.000 ₫
Điều hòa Liam Series Inverter 24000 BTU một chiều
Điều hòa Liam Series Inverter 24000 BTU một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

20.430.000 ₫
Điều hòa Liam Series Inverter 12000 BTU một chiều
Điều hòa Liam Series Inverter 12000 BTU một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

14.980.000 ₫
Điều hòa Liam Series Inverter 18000 BTU một chiều
Điều hòa Liam Series Inverter 18000 BTU một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

17.270.000 ₫
Điều hòa Liam Series 18000 BTU hai chiều
Điều hòa Liam Series 18000 BTU hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

14.500.000 ₫
Điều hòa Liam Series 12000 BTU hai chiều
Điều hòa Liam Series 12000 BTU hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

9.900.000 ₫
Điều hòa Liam Series 9000 BTU hai chiều
Điều hòa Liam Series 9000 BTU hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

7.960.000 ₫
Điều hòa Liam Series 24000 BTU hai chiều
Điều hòa Liam Series 24000 BTU hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

18.350.000 ₫
Điều hòa Liam Series 12000 BTU một chiều
Điều hòa Liam Series 12000 BTU một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

8.855.000 ₫
Điều hòa Liam Series 9000 BTU một chiều
Điều hòa Liam Series 9000 BTU một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

6.750.000 ₫
Điều hòa Liam Series 24000 BTU một chiều
Điều hòa Liam Series 24000 BTU một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

17.530.000 ₫
Điều hòa Liam Series 18000 BTU một chiều
Điều hòa Liam Series 18000 BTU một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

12.920.000 ₫
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
CÔNG SUẤT
DIỆN TÍCH CĂN HỘ