Điều hòa Yoko Series 9000BTU inverter hai chiều
Điều hòa Yoko Series 9000BTU inverter hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

10.530.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 12000BTU inverter hai chiều
Điều hòa Yoko Series 12000BTU inverter hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

15.250.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 24000BTU inverter hai chiều
Điều hòa Yoko Series 24000BTU inverter hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

21.850.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 18000BTU inverter hai chiều
Điều hòa Yoko Series 18000BTU inverter hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

18.900.000 ₫
Điều hòa Liam Series Inverter 12000 BTU hai chiều
Điều hòa Liam Series Inverter 12000 BTU hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

11.980.000 ₫
Điều hòa Liam Series Inverter 9000 BTU hai chiều
Điều hòa Liam Series Inverter 9000 BTU hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

10.400.000 ₫
Điều hòa Liam Series Inverter 24000 BTU hai chiều
Điều hòa Liam Series Inverter 24000 BTU hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

21.650.000 ₫
Điều hòa Liam Series Inverter 18000 BTU hai chiều
Điều hòa Liam Series Inverter 18000 BTU hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

18.750.000 ₫
Điều hòa Liam Series Inverter 9000 BTU một chiều
Điều hòa Liam Series Inverter 9000 BTU một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

9.290.000 ₫
Điều hòa Liam Series Inverter 24000 BTU một chiều
Điều hòa Liam Series Inverter 24000 BTU một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

20.430.000 ₫
Điều hòa Liam Series Inverter 12000 BTU một chiều
Điều hòa Liam Series Inverter 12000 BTU một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

14.980.000 ₫
Điều hòa Liam Series Inverter 18000 BTU một chiều
Điều hòa Liam Series Inverter 18000 BTU một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

17.270.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 24000BTU inverter một chiều
Điều hòa Yoko Series 24000BTU inverter một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

20.580.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 18000BTU inverter một chiều
Điều hòa Yoko Series 18000BTU inverter một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

17.420.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 12000BTU inverter một chiều
Điều hòa Yoko Series 12000BTU inverter một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

12.920.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 9000BTU inverter một chiều
Điều hòa Yoko Series 9000BTU inverter một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

9.440.000 ₫

Hiển thị từ 1 đến 16 trên 24 bản ghi - Trang số 1 trên 2 trang

GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
CÔNG SUẤT
DIỆN TÍCH CĂN HỘ