Điều hòa Yoko Series 9000BTU hai chiều
Điều hòa Yoko Series 9000BTU hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

8.110.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 12000BTU hai chiều
Điều hòa Yoko Series 12000BTU hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

10.050.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 24000BTU hai chiều
Điều hòa Yoko Series 24000BTU hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

18.530.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 18000BTU hai chiều
Điều hòa Yoko Series 18000BTU hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

14.700.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 9000BTU inverter hai chiều
Điều hòa Yoko Series 9000BTU inverter hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

10.530.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 12000BTU inverter hai chiều
Điều hòa Yoko Series 12000BTU inverter hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

15.250.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 24000BTU inverter hai chiều
Điều hòa Yoko Series 24000BTU inverter hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

21.850.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 18000BTU inverter hai chiều
Điều hòa Yoko Series 18000BTU inverter hai chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

18.900.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 12000BTU một chiều
Điều hòa Yoko Series 12000BTU một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

8.980.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 9000BTU một chiều
Điều hòa Yoko Series 9000BTU một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

6.900.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 24000BTU inverter một chiều
Điều hòa Yoko Series 24000BTU inverter một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

20.580.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 18000BTU inverter một chiều
Điều hòa Yoko Series 18000BTU inverter một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

17.420.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 12000BTU inverter một chiều
Điều hòa Yoko Series 12000BTU inverter một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

12.920.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 9000BTU inverter một chiều
Điều hòa Yoko Series 9000BTU inverter một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

9.440.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 24000BTU một chiều
Điều hòa Yoko Series 24000BTU một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

17.710.000 ₫
Điều hòa Yoko Series 18000BTU một chiều
Điều hòa Yoko Series 18000BTU một chiều

Công nghệ Inverter A-PAM tiết kiệm điện, vận hành êm ái.

13.120.000 ₫
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
CÔNG SUẤT
DIỆN TÍCH CĂN HỘ