Danh sách Tin tức

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN ( NGÀNH ĐIỀU HOÀ)

09:46:35 08-04-2021

+ Tìm kiếm khách hàng dự án, công trình (đặc biệt là Điều hòa trung tâm VRF); + Chăm sóc, phát triển và đào tạo khách hàng mới, khách hàng tiềm năng; + Thu thập và quản lý thông tin khách hàng, dự án; + Các nhiệm vụ khác của Phòng Kinh doanh.

Tin Tức Nổi Bật